• Industrielaan 42b B-9660 Brakel

  • mail
  • telephone

Werkwijze

Opmaak offerte

DCBB maakt een gedetailleerde offerte op basis van de ingeschatte situatie.

Schatting van de bomen

DCBB komt bij u langs om de bomen te schatten, de nodige opmetingen te doen  en de uit te voeren werken te bespreken.

Akkoord offerte

Eens de offerte is goedgekeurd, zorgt DCBB voor de nodige aanvragen om de bomen te verwijderen.
​Nadien wordt een duidelijke planning opgemaakt van de werken.

Volgende zaken worden daarin vermeld :

  • startdatum van de werken
  • duur van de werken
  • toegang tot de werf
  • te gebruiken type machines volgens bodem om weinig schade te berokkenen
  • transport

Boomexploitatie

De bomen worden deskundig verwijderd met eigen materiaal en/of in eigen beheer en enkel met ervaren en geschoold personeel. De bomen worden geveld, versleept tot aan de weg en getransporteerd met eigen vrachtwagens. Nadien worden de werven, indien gewenst door de eigenaar, meteen opgekuist en netjes achtergelaten zodat uw grond opnieuw plantklaar is.

Heraanplanten bomen

Indien gewenst kan u bij ons ook terecht voor het heraanplanten van uw nieuwe bomen.