• Industrielaan 42b B-9660 Brakel

  • mail
  • telephone

Werkwijze

Schatting van de bomen

DCBB komt bij u langs om de bomen te schatten, de nodige opmetingen te doen  en de uit te voeren werken te bespreken.

Opmaak offerte

DCBB stelt een gedetailleerde offerte op, gebaseerd op de ingeschatte situatie.

Goedkeuring van de offerte

Eens de offerte is goedgekeurd, zorgt DCBB voor de nodige vergunningen om de bomen te verwijderen. Nadien wordt een duidelijke werkplanning opgemaakt waarin de volgende punten worden opgenomen:

  • startdatum van de werkzaamheden
  • duur van de werkzaamheden
  • toegang tot de werklocatie
  • type machines die worden gebruikt om minimale schade aan de bodem te veroorzaken
  • transportregelingen

Bosexploitatie

De bomen worden deskundig verwijderd met ervaren personeel en eigen materiaal. Na het vellen van de bomen worden ze naar de weg gesleept en vervoerd met eigen vrachtwagens. De werven worden direct na afloop netjes opgeruimd, zodat de grond klaar is voor nieuwe beplanting.

Heraanplanten bomen

Indien gewenst zorgt DCBB voor het heraanplanten van nieuwe bomen