• Industrielaan 42b B-9660 Brakel

  • mail
  • telephone

MVO centraal bij DCBB

Net als vele andere bedrijven staat ook DCBB voor de uitdaging om een balans te vinden tussen economische groei en zorg voor het milieu. Als bosontginningsbedrijf ondervindt DCBB deze spanningen, maar heeft zich vastberaden ingezet om een harmonieus evenwicht te vinden tussen economische expansie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DCBB is zich bewust van de klimaatcrisis. Ondanks de kritiek binnen onze sector met een significante milieu-impact, benadrukken wij de veelzijdigheid en duurzaamheid van hout als essentiële grondstof voor tal van producten zoals papier, meubilair en bouw- en verpakkingsmaterialen. Hout is isolerend, sterk én bovendien biologisch afbreekbaar waardoor het een milieuvriendelijker alternatief biedt voor materialen zoals cement, beton, staal en plastiek.

 

DCBB zet zich actief in om duurzaamheid te bevorderen in haar bedrijfsactiviteiten.

Duurzaam bosbeheer vormt de kern van onze bedrijfsvoering. We koesteren trouwens al meer dan een halve eeuw de traditie van milieuvriendelijke bosontginning waarbij vakmanschap en zorg voor de natuur hand in hand gaan. Onze ervaren en geschoolde medewerkers verwijderen de bomen deskundig met eigen materiaal. De bomen worden onder onze strikte supervisie zorgvuldig geveld, versleept tot aan de weg, en getransporteerd met onze vrachtwagens. Het restafvalhout wordt verzameld en door gespecialieerde onderaannemers verhakseld tot houtsnippers, ook wel boschips genoemd. Na voltooiing van de werkzaamheden wordt het bos netjes en plantklaar achtergelaten.

 

Ons hout is afkomstig uit legaal beheerde bossen met kapmachtiging. Bovendien zijn we trots op onze FSC® en PEFC certificeringen,  die de kwaliteit en duurzaamheid van ons hout garanderen. Tot slot wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe geplant.

Samenwerkingen met erkende milieuorganisaties

DCBB erkent het belang van verantwoord bosbeheer voor zowel de gezondheid van bossen als voor duurzaamheid van haar bedrijfsactiviteiten. Samenwerking met organisaties zoals Agentschap Natuur & Bos, Natuurpunt en bosgroepen vergroten onze betrokkenheid op dat vlak.

 

Daarnaast zijn we trotse partner van Go Forest. Go Forest is een organisatie die zich inzet voor het planten van bomen wereldwijd. Deze samenwerking versterkt niet alleen onze inspanningen tegen klimaatverandering, maar draagt ook bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Door actief bomen te planten en milieuvriendelijke projecten te ondersteunen, versterken we lokale gemeenschappen en dragen we bij aan een groenere toekomst. De voortgang en impact van onze inspanningen met Go Forest zijn steeds te volgen via ons DCBB impact dashboard.

Circulaire economie

We gaan nog een stap verder en zetten ons ook actief in voor het bevorderen van een circulaire economie. Onze boschips worden gebruikt als waardevolle grondstof voor een breed gamma aan producten zoals tuinbouwmaterialen, waaronder mulch, compost,  bodemverbeteraars, evenals voor de productie van papier en duurzame bouwmaterialen zoals spaanplaten en MDF.

 

Daarnaast dienen onze boschips ook als biomassa voor energieopwekking in biomassacentrales. Dit proces draagt bij aan groene energieproductie en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het resultaat is een gesloten kringloop waarin afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen en hernieuwbare energie. Op die manier dragen onze inspanningen bij aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.

Naar een duurzame toekomst

Wij streven ernaar om de 4e generatie warm te maken om het levenswerk van overgrootvader Robert De Clercq verder te zetten, zoals beschreven in de biografie van DCBB. Ondanks de uitdagingen van de klimaatverandering en de druk van milieuorganisaties, willen we onze kinderen een duwtje in de rug geven en een waardevolle erfenis aan ervaring achterlaten waarop ze kunnen verderbouwen.

 

Het bos dat ooit de inspiratie was voor de oprichting van DCBB, blijft de kern. In de komende jaren  zal het bos DCBB verder gidsen in haar groeipad. Met een sterke focus op duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is DCBB vastberaden om haar missie van economische groei in harmonie met het milieu verder te zetten.